Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på järnvägsövergång i Landeryd, utanför Linköping.

Säkrare järnvägsövergångar

Trafikverket arbetar löpande med att höja säkerheten vid järnvägsövergångar runt om i Sverige. Projektet utreder säkerheten vid tolv övergångar i Östergötland, Örebro, Södermanland och i Stockholms län.

Nu har vi stängt två plankorsningar i Landeryd

Vi arbetar för att öka säkerheten vid järnvägsövergångar och har därför stängt två plankorsningar över järnvägen, vid Dockekulla och Flygelgården, i Landeryd, Linköpings kommun. I samband med att vi stängde plankorsningarna har vi öppnat en ersättningsväg och för fotgängare och cyklister har vi byggt en gångfålla.

Läs mer om arbetet i Landeryd.

Så arbetar vi med säkrare järnvägsövergångar

Trafikverket arbetar hela tiden för att öka säkerheten vid järnvägsövergångar och i plankorsningar. Vid början av 2000-talet fanns det cirka 2 500 äldre plankorsningar i hela landet. Dessa blir nu säkrare, genom exempelvis bommar och ljus- och ljudsignaler. Vissa plankorsningar stängs helt eller ersätts med planskilda korsningar.

I projektet Säkrare järnvägsövergångar utreder vi hur olika järnvägsövergångar ska åtgärdas eller byggas om. Vi arbetar även med att bygga om.

Flera av övergångarna behöver byggas om så att de på ett bättre sätt varnar för när tåg kommer. Vi kan även välja att bygga om till en planskild järnvägsövergång eller att ta bort den farliga övergången. Om den tas bort behöver vi bygga en ersättningsväg till en annan, säkrare övergång. En annan åtgärd kan bli att förse övergången med ljud- och/eller ljussignaler och/eller med bommar.

Vad händer framöver?

Plankorsningarna vid Landeryds kyrka är stängda för biltrafik sedan den 9 juni 2018. Vi håller på att avsluta arbetena där och ska vara helt klara under slutet av juni.