Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil som kör på vägen, blommor i vägkanten.

Väg 210, Evertsholm–E22, Söderköping

Väg 210 mellan Evertsholm och Söderköping behöver förbättras. Vi planerar nu åtgärder som ska öka trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Planen skickad för fastställelse

Vägplanen är inskickad för fastställelse, och vi räknar med att få besked runt årsskiftet 2018/2019. Vi har påbörjat upphandlingen av en konsult inför kommande byggskede.

Vägplanen innefattar åtgärder för att den befintliga vägen ska anpassas till en högre hastighet på 80 km i timmen, och en separerad gång- och cykelväg. I Söderköping ska vägen anslutas till nya E22.  

Väg 210 är en landsväg med mötande trafik som går från trafikplats Norsholm vid E4, genom Västra Husby och Söderköping, vidare till skärgården och tar slut i höjd med Tyrislöt. Under 2012–2013 byggdes en ny sträckning av vägen från Perstorp och västerut fram till Evertsholm.