Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 757, förbifart Linghem

Trafikverket planerar för en ny sträckning av väg 757 väster om Linghem för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Trafikverket har fått i uppdrag av Linköpings kommun att flytta ut Tellbovägen från Linghem och skapa en förbifart väster om det planerade exploateringsområdet. Förbifarten kommer att ansluta till den nya infarten som planeras i norr för att sedan åter ansluta till väg 757 söder om Linghem. Vi och Linköpings kommun ser infarten och nya förbifarten som ett projekt.

Arbetet i Linghem är uppdelat i två vägplaner som drivs parallellt. En vägplan för infarten och en vägplan för den nya förbifarten.

Lämna dina synpunkter!

Flera samråd kommer att hållas under 2018-2019 då alla som vill kan lämna synpunkter och påverka processen. Det går också att lämna synpunkter när som helst under arbetet med vägplanen och ju tidigare desto bättre. Mejla till investeringsprojekt@trafikverket.se med följande diarienummer, eller skicka brev som du märkt med diarienummer TRV 2018/7091.