Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881 (Djurövägen) mellan Ljunga och Djurön. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vi ska även arbeta med busshållplatser.

Nu gör vi fältundersökningar

För att få ett bra underlag på markens egenskaper genomför vi nu fältundersökningar för etapp 1 Arkösundsvägen–Marbyvägen.

Undersökningarna genomförs under perioden 8–27 oktober 2018.

Läs mer om arbetet.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 881 mellan Ljunga och Djurön. 

Projektet ska även genomföra åtgärder för bättre utformade och mer tillgängliga busshållplatser. Bland annat med en planskild korsning vid väg 209 med en omstigningshållplats med bil- och cykelparkering.

Arbetet samfinansieras av Trafikverket och Norrköping kommun.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Arbetet vid Dagsbergs kyrka är klart

Nu är vi klara med buss- och cykelåtgärderna som vi har arbetat med längs väg 209, Arkösundsvägen. Vi har byggt om busshållplatserna vid Dagsbergs kyrka. Hållplatserna har anpassats för personer med funktionsnedsättningar och vi har även gjort en cykelparkering.

Arbetet är en första del i skapa en bättre och säkrare miljö för gång- och cykeltrafikanter i Ljunga och Djurö. Vi tackar alla närboende, bussresenärer och trafikanter som har påverkats under byggtiden.