Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 881, Djurövägen, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 881, Djurövägen mellan Ljunga och Djurön. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Vi ska även arbeta med busshållplatser.

Tack alla som kom på samrådsmötet

Den 10 december hade vi ett samrådsmöte om planförslaget för etapp 1 av den nya gång- och cykelvägen längs Djurövägen. Vi vill tacka alla som kom på mötet och för ert engagemang. Vi tar med oss era synpunkter i det fortsatta arbetet med vägplanen. Nu jobbar vi på att ta fram en granskningshandling.

Se bilderna som visades på samrådsmötet under fliken Informationsmaterial på sidan för Dokument.

Samrådshandlingen finns tillgänglig här på webben, i fliken Aktuella handlingar på sidan för Dokument.

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna och planerar därför att bygga en gång- och cykelväg längs med väg 881, Djurövägen mellan Ljunga och Djurön. I arbetet ingår att bygga två planskilda gång- och cykelpassager samt att genomföra åtgärder för bättre utformade och mer tillgängliga busshållplatser.

Etapp 1 mellan Arkösundsvägen och Marbyvägen

Projektet är indelat i två etapper och vi arbetar med vägplanen för etapp 1. Den startar vid korsningen med väg 209, Arkösundsvägen och slutar strax norr om korsningen med väg 882, Marbyvägen. Se kartan nedan.

Etapp 1 omfattar cirka 1,5 km ny gång- och cykelväg. Längs denna etapp har vi beslutat att dra vägen på Djurövägens östra sida. Beslutet är baserat på en utredning som vi lät göra under 2017. Vi ska även bygga en ny omstigningshållplats och planskilda gång- och cykelpassager av Arkösundsvägen och Djurövägen. Det ingår även att göra åtgärder vid två busshållplatser vid Marbyvägen.

Planskilda gång- och cykelpassager samt pendlarparkering

Vi planerar för två planskilda gång- och cykelpassager, en på Arkösundsvägen och en på Djurövägen. Vid korsningen mellan Arkösundsvägen och Djurövägen blir det en så kallad omstigningshållplats för enklare byten till buss från exempelvis bil eller cykel. Här byggs även en pendlarparkering för bilar och cyklar.

Arbetet samfinansieras av Trafikverket och Norrköping kommun.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan även leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.