Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie Krokek–Kolmården

Vägarna är smala, krokiga och inte anpassade efter dagens trafikflöden. Syftet med studien är att hitta de bästa sätten att öka framkomligheten i transportsystemet.

Detta gör vi nu

När Trafikverket gör en åtgärdsvalstudie analyserar vi de brister som den regionala planen innehåller. Genom dialog med intressenter kan vi identifiera de brister och behov som finns. Det är framförallt näringsliv, föreningar och andra organisationer som lever och verkar i närheten av vägen som vi i ett första steg har dialog med.

Vi har redan identifierat några brister i stråket. Till exempel bildas det köer när Kolmården djurpark har högsäsong. De gör de svårt för kollektivtrafik, biltrafik och för boende i Krokek att ta sig ut på länsväg 903. Men vi behöver undersöka alla brister för att ta fram ett förslag på åtgärder för att kunna förbättra stråket.

Trafikverket har förbättrat i området runt Kolmården

Vissa åtgärder såsom ytterligare parkeringsplats, bussvändslinga och svängfält har genomförts nyligen, vilket delvis har avhjälpt problemen. Åtgärderna bedöms dock inte som tillräckliga på lite längre sikt med hänsyn taget till djurparkens framtida utveckling och ökning i antal besökare.

Framkomlighetsbristen är prioriterad i länstransportplanen och Norrköpings kommun har initierat arbetet och prioriterar en åtgärdsvalsstudie mycket högt.

Samarbete med regionen

Studien genomförs i samarbete med regionala och berörda lokala aktörer. Trafikverket kommer ha ett nära samarbete med:

  • Norrköpings kommun
  • Region Östergötland
  • Östgötatrafiken
  • Kolmårdens Djurpark.

Då ska studien vara klar

Arbetet med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie är indelad i fyra faser. Hösten 2018 kommer vi vara klara med en slutrapport med förslag till åtgärder.

Fas 1: Initiera - augusti 2017

Första arbetsgruppsmöte augusti 2017

Fas 2: Förstå situationen augusti – december 2017

Dialogmöte 1 (alternativt likvärdig kunskapsinhämtning) med intressenter 19 oktober 2017

Fas 3: Pröva tänkbara lösningar december 2017 – mars 2018

Dialogmöte 2 (sker istället genom ett utökat arbetsgruppsmöte med en referensgrupp inkopplad) februari 2018

Fas 4: Forma inriktning och rekommendera åtgärder mars-maj 2018

Processen med åtgärdsvalsstudien ska vara avslutad 2018-06-30 och om granskningen av SEB medger ska även slutrapport vara levererad. Vi publicerar vår slutrapport hösten 2018.