Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage.

Nu arbetar vi fram förslag för väg 51 genom Finspång

Trafikverket genomför en åtgärdsvalsstudie av genomfarten i Finspång, väg 51. Under arbetet med studien ska flera parter hitta förslag till lösningar på de brister som genomfarten har idag. Studien genomförs 2016 och bedöms vara klar till årsskiftet.

Förutom kommunen och Trafikverket ingår andra aktörer i studien som t.ex. Kollektivtrafikmyndigheten, Räddningstjänst, skola och näringsliv.

I processen kommer vi att titta på nuvarande brister på genomfarten speciellt den norra delen genom tätorten där vägen passerar genom bostads/villakvarter och förbi en skola.

Bakgrund

Riksväg 51 går i dag genom Finspångs tätort. Ett stort antal anslutande gator i kombination med blandningen av lokal-, genomfarts-, samt gång- och cykeltrafik ger bristande trafiksäkerhet och framkomlighet. Vägen bidrar till en otillfredsställande boendemiljö i tätorten.

Vägstandarden varierar och bredden är mellan sex och tio meter. Hastigheten varierar mellan 50km/h och 70km/h. Trafikflödet ligger på ett dygnsmedel över året på cirka 7-8000 fordon, varav tung trafik utgör cirka sju procent.

Metod

En åtgärdsvalsstudie analyserar problem i transportsystemet och tar fram förslag på lösningar. Enligt fyrstegsprincipen tittar vi i första hand på lösningar som påverkar efterfrågan på transporter och i andra hand lösningar som effektiviserar användningen av transportsystemet. Först i tredje och fjärde hand föreslås ombyggnad och nybyggnad.

Vi ska titta på lösningar med alla de olika trafikslagen inblandade. De åtgärder som vi väljer ut ska vara hållbar ur flera perspektiv och samhällsekonomiskt försvarbara.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudier är ett underlag till samhällsplaneringen i stort, och bildar underlag till exempelvis länsplaner och den nationella transportplanen.
I vissa fall finns det finansiering till utvalda åtgärder, som då kan genomföras direkt. I andra fall avgörs på längre sikt vilka åtgärder som ska prioriteras och finansieras.