Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på en väg med blommor i vägkanten

E22, Fogdarp–Hörby N, motorvägsutbyggnad

I dag är det mötesfri väg, så kallad 2+1-väg, på E22 mellan Fogdarp och Hörby N. Trafikverket föreslår att vägen på sikt byggs ut till motorväg.

Osäker byggstart

Tidpunkten för utbyggnaden av vägen till motorväg är osäker eftersom sträckan inte finns med i en nationell investeringsplan. Trafikverkets nationella investeringsplan gäller åren 2014-2025.

Uppehåll i projekteringen

Projekteringen är påbörjad men eftersom finansiering saknas är arbetet vilande. När sträckan är finansierad återupptas arbetet med vägplan. Läs mer om vägplaner under "Så här planerar och bygger vi".

Så bygger vi den nya vägen

  • Vägen byggs om längs med den befintliga sträckningen.
  • Vid Osbyholm byggs trafikplatsen om. Den trånga passagen vid godset kan vi bredda utan att påverka stenmuren och bullerskyddet.
  • Alla utfarter stängs.
  • Sidovägar och gång- och cykelvägar kompletteras vid behov.