Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 genom Lindeöd

E22, Linderöd, ny väg

Ny E22 förbi Linderöd söder om tätorten är öppnad för trafik och invigdes 20 december 2017. Nu pågår arbeten inne i Linderöds tätort som ska vara klart i slutet av juni 2018.

Lagom till jul invigdes E22 förbi Linderöd, sex månader tidigare än beräknat – en julklapp till både Linderödsborna och trafikanter. Vägen går förbi samhället, vilket ökar framkomligheten. I Linderöd förbättrades boendesituationen för det stora flertalet invånare, genom att trafikmängden minskar.

Trafiksäkerheten i fara - avfarten från E22 mot Liarum stängs av

Avfarten från E22 mot Liarum används av Skånetrafikens expressbussar mot Malmö men även av boende i trakten. Torsdagen den 22 mars 2018 stängdes avfarten eftersom trafiksäkerheten äventyras.

Varför stängs den?

Trots både förbudsskyltar och vägmålningar kör trafikanter ut på E22 åt fel håll. Utformningen och skyltningen handlar inte om bristfällighet eller att den är dålig utan trafikanterna struntar medvetet i trafikregler och en svår olycka kan hända. Eftersom säkerhetsrisken är alldeles för hög och mer skyltning, målning eller andra åtgärder inte kommer respekteras har Trafikverket nu valt att stänga avfarten från E22 mot Liarum

Skånetrafikens hållplatser

Skånetrafiken kommer fortsatt att trafikera hållplatsen inne i Linderöds samhälle trots att avfarten från E22 stängs.

Vad händer med gamla E22 genom Linderöds tätort?

Inne i Linderöds tätort, på gamla E22 som nu fått vägnumret 1980, görs nu de sista arbetena i projektet. Vägen får en mittrefug där träd kommer planteras hösten 2018. Nya busshållplatser och cykelställ börjar komma på plats. Arbetet med att påverka trafiken beräknas vara helt klart 27 juni 2018. Se ritningar under menyn Dokument/Informationsmaterial.

  • Gamla E22 sköts av Trafikverket och har fått ett nytt vägnummer; väg 1980.
  • Nya hastighetsgränser (40-60-80 km/h) skyltades när motorvägen öppnades 2017-12-20.
  • De två automatiska trafiksäkerhetskamerorna ("fartkamerorna") flyttades i december 2017 till en mer trafikerad väg någonstans i Sverige där de gör bättre nytta för trafiksäkerheten.
  • Gamla E22 anpassas till ny funktion i tätorten Linderöd; från Europaväg till Lokalväg.
  • Skåneexpressen trafikerar busshållplatsen inne i Linderöd fortsatt, enligt besked från Skånetrafiken som är ansvariga för busstrafiken. Ombyggnad sker av hållplatsen vid Linderöds skola för att öka framkomligheten för bussarna och ge en ökad bekvämlighet för resenärerna. Hållplatsen flyttas ut i körbanan för rakare körväg, dvs de befintliga hållplatsfickorna används för nya hållplatsplattformar. Hållplatsen förses också med nya finare väderskydd och ett realtidsresesystem som Skånetrafiken ansvarar för. Det blir ett provisoriskt hållplatsläge under byggtiden, strax öster om det befintliga läget. Busshållplatserna längs gamla E22 i Knopparp är provisoriska och kommer att utgå i augusti 2018, enligt Skånetrafiken. Se busstidtabell.
  • Inom tätorten kommer mittrefuger att byggas för att smalna av vägen och försvåra omkörning av bussen när denna angör hållplatsen. Vänstersvängsfickorna vid Svensköpsvägen kommer att utgå då trafikflödet är lågt. På vissa refuger planteras träd.
  • Det blir god framkomlighet för bussar och andra fordon när ombyggnaden är klar. Det blir även mycket god standard vad gäller vinterväghållning så att bussarna kommer fram tryggt.
  • Det blir inga ytterligare åtgärder på väg 1980 än inom tätortsgränserna för Linderöds samhälle.