Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Juli

Bygget pågår för fullt och i slutet av maj bjöds allmänheten in till en arkeologisk berättarstund där arkeologerna visade vad de hade hittat. Den 27 juni påbörjade vi sprängningsarbetena i Spångarp och vid Bjärahallsvägen.

Vad händer nu?

I juni månad kommer vi att spränga i berget vid Spångarp och vid Bjärahallsvägen där den nya vägen ska gå. Tre minuter innan sprängning kommer en hög signal att ljuda.

Ny asfaltsbeläggning väster och öster om Linderöd

Vecka 34-35 läggs ny asfaltbeläggning på befintlig E22 väster- respektive öster om Linderöd. Det är ett underhållsarbete som ingår i Trafikverkets långsiktiga underhåll och har inget med E22 förbifart Linderöd att göra. Detta asfaltarbete kommer dock att störa trafiken på E22.

Arkeologisk berättarstund

Parallellt med grävmaskinernas arbete med att bygga den nya vägen, arbetade arkelologerna med att undersöka fornlämningar från gamla gravfält, åkrar och boplatser.

Sex stensättningar har hittats på gravfältet från romersk järnålder

Av de tolv platser som har förundersökts vid Linderöd inför den nya E22, valdes fem platser ut för att undersökas ytterligare. En av platserna är ett gravfält, de andra rör sig om fossil åkermark. Gravfältet tros vara från romersk järnålder, det vill säga århundradena strax efter Kristi födelse. Några fynd har inte hittats, inte heller några ben då jorden har gjort att sådant har förmultnat. Vid denna tid var det dock inte så vanligt med gravgåvor.

Åkermarken har odlats i omgångar genom årtusenden, och där finns fynd från många olika tidsåldrar. Sannolikt röjdes området som nu ska bli motorväg fri från skog redan i slutet av yngre bronsålder, omkring 800 före Kristus för att bli åkermark, ängsmark eller betesmark. Genom markprover kan man också få reda på vad som faktiskt odlats här under de olika tidsperioderna.

Det är mycket intressant, man kan genom stenröjningen följa historien med upp- och nedgångar. Under yngre romersk järnålder och folkvandringstid, omkring 200-550 efter Kristus, var röjningarna omfattande, vilket tyder på en tid av expansion. Långt senare, i samband med digerdöden på 1300-talet kom istället en rejäl dipp, som kan ha utplånat så mycket som en tredjedel av befolkningen i dåvarande Sverige och Danmark, säger Anne Carlie, arkeolog och biträdande projektledare vid Arkeologerna i Lund, som utför de arkeologiska undersökningen.