Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 genom Sätaröd. En lastbil och personbilar på en väg.

E22, Sätaröd–Vä, ny sträckning av väg

Trafikverket ska bygga om E22 så att den går norr om tätorten Tollarp. Trafikmängden inne i samhällena Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir då mindre, vilket förbättrar boendesituationen och ökar framkomligheten.

Den 22 maj 2018 på Kristianstads kommuns födelsedag togs det symboliska första spadtag för E22:ans nya sträckning. En ny sträckning som ska byggas norr om tätorten Tollarp och kommer innebära att trafikmängden inne i Sätaröd, Sandhusen och Tollarp blir mindre. Vi skapar ett tillgängligt Sverige där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Vad händer nu?

Produktionstakten ökar för varje dag och nu är broarbetarna också på plats. Mer om vad som händer kan ni läsa i Byggdagboken.

Vad betyder färgerna på de pinnar som finns i nya väglinjen?

Utsättning av arbetsområde är markerade enligt följande:

  • Tillfälligt nyttjande ORANGE.
  • Vägrättsområde BLÅ.
  • Enskild väg GRÖN. Område för gemensamhetsanläggningar (vägar) kommer att sättas ut efter att lantmäteriförrättningarna har vunnit laga kraft.
  • Vägmitt CERISE.