Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E22 mellan Fjälkinge och Gualöv. En väg med mitträcke och personbilar.

E22, Fjälkinge–Gualöv,  motorvägutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan Fjälkinge-Gualöv, som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan och sträckorna mellan Fogdarp och Hörby Norra samt Sätaröd och Vä på E22 i Skåne är de två sträckor som idag inte är motorväg på. Vi planerar att bygga ut sträckan Fjälkinge och Gualöv till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och förbättra framkomligheten för trafiken på sträckan. Vi planera att påbörja motorvägsutbyggnaden år 2020. Läs mer om E22 i Skåne i menyn till höger.

Vad händer nu?

Arbetet med detaljutformning och miljökonsekvenser fortsätter. Viltpassage tvärs järnvägen utreds och detaljerna kring avvattning och bullerskyddsåtgärder fördjupas. Detta sammanställs i en miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som ska lämnas in till Länsstyrelsen för godkännande till hösten 2018.