Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafikplats Lund Södra.

E22, Trafikplats Lund Södra, ombyggnad för ökad kapacitet

Under rusningstrafik är avfarter och påfarter högt belastade vid trafikplats Lund Södra vilket stundtals gör att köer sträcker sig ut på E22. Broarna på trafikplatsen är från mitten av 1950-talet och behöver på sikt bytas ut.

E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt. En ny trafikplatsutformning vid Lund Södra och additionskörfält mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby medför förbättrade möjligheter till arbetspendling och förutsättningar för näringslivets godstransporter. Åtgärdens syfte är att förbättra trafiksäkerheten samt framkomligheten för både kollektivtrafik och övrig trafik.

Projektet Trafikplats Lund Södra hänger samman med en kommande utbyggnad till fyra körfält på väg 108 mellan Lund och Staffanstorp, läs mer om det projekt här.

Vad händer nu?

Vi ställer ut vägplanen samt detaljplan för granskning mellan 13 augusti och 13 september 2018. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga här på projektsidan under menyn "Dokument" senast 13 augusti 2018.

Projektet omfattar

  • Befintlig cirkulationsplats över motorvägen rivs och ersätts av en sexfältig bro anpassad till den framtida utformningen av väg 108 Staffanstorp–trafikplats Lund Södra.
  • Prioritering av kollektivtrafik möjliggörs i kritiska punkter och det planeras för fria högersvängsfält.
  • Additionskörfält anläggs mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby.
  • På trafikplatsen planeras det att göra klöverbladsramper i anslutning till E22.

Arkeologi

Färdvägen Kungsbetet vid Lund

För hundratals år sedan löpte den långa fägatan Kungsbetet mellan staden och betesmarkerna, från Lund och ner till Genarp. Under våren 2018 undersöks den närmare, läs om arbetet på arkeologernas hemsida här.