Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Under 2018 har en viltpassage som ska gå under järnvägen tillkommit samt separat gång- och cykelväg som ska gå över motorvägen. Vidare har detaljerna kring avvattning och bullerskyddsåtgärder fördjupats. Detta har nu sammanställts på ritningar och i rapporter som ligger under "Aktuella handlingar". November 2018 lämnades miljökonsekvensbeskrivningen till Länsstyrelsen för godkännande och denna förväntas bli klar våren 2019. Finns att läsa under menyn Dokument.

Våren 2019 planerar vi att göra en arkeologisk utredning. Detta är en fortsättning av det arkeologiska utredningsarbete steg 2 vi gjorde i fält 2016. Rapport om arkeologisk utredning steg 2 i fält år 2016 finns att läsa under "Dokument".