Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Bilden tagen på E22 i Skåne

E22, Fjälkinge–Gualöv, motorvägsutbyggnad

Idag är E22 mellan Fjälkinge och Gualöv en mötesfri väg. Trafikverket föreslår att vägen byggs ut till en 21,5 meter bred motorväg för att öka säkerheten och framkomligheten på sträckan.

Från Kristianstad österut mot gränsen till Blekinge har vi sträckan "Fjälkinge-Gualöv", som idag är en mötesfri väg, en så kallad 2+1-väg. Den här sträckan är den sista som inte är motorväg i riktning mot Blekinge. När delsträckan "Sätaröd och Vä" på E22 söder om Kristianstad är färdigbyggd är det bara delen mellan Fogdarp och Hörby Norra kvar i Skåne som inte är motorväg. Läs mer om E22 genom Skåne i menyn till höger.

Hur den nya motorvägen byggs ut kan du läsa om under "Fördjupning" längre ner på sidan.

Vad händer nu?

Arbetet med detaljutformning och miljökonsekvenser fortsätter. Under 2018 har en viltpassage som ska gå under järnvägen tillkommit samt separat gång- och cykelväg som ska gå över motorvägen. Vidare har detaljerna kring avvattning och bullerskyddsåtgärder fördjupats. Detta har nu sammanställts på ritningar och i rapporter som ligger under "Aktuella handlingar". Vi lägger sista handen på miljökonsekvensbeskrivningen som ska lämnas till Länsstyrelsen för godkännande november 2018. Den kommer också att publiceras så snart den är klar.

Samråd, i form av inbjudan till enskilda möten med de som berörs av markintrång och/eller bulllerskyddsåtgärder hölls i slutet av november 2018.

Under hösten 2018 planerar vi att göra en arkeologisk förundersökning. Detta är en fortsättning av det arkeologiska utredningsarbete steg 2 vi gjorde i fält 2016. Rapport om arkeologisk utredning steg 2 i fält år 2016 finns att läsa under "Dokument".