Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Motorvägsbro

E22, Kristianstad, utbyte av broar över Helge å

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna. Trafikverket planerar därför att byta ut broarna och samtidigt klimatanpassa konstruktionsutformningen utifrån framtida vattenflöden i Helge å.

Vid en inspektion som utfördes 2010 upptäcktes brister i broarna. Då bärigheten i de båda brobanornas ytterkanter är försämrad har körfälten smalnats av. Broarna byggdes 1968 och behöver nu bytas ut för att hålla de krav som Trafikverket utgår ifrån. E22:ans funktion som Europaväg har en hög prioritet för att godstransporter ska ha hög framkomlighet.

I samband med planeringen av projektet kommer vi föra en nära dialog med Kristianstad kommun, gällande klimatanpassningen till kommunens invallningsprojekt.

Vad händer nu?

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag för vägplan, Natura 2000 och vattenverksamhet avseende byte av konstruktioner på E22 vid Helge å i Kristianstad och erhållit beslut om betydande miljöpåverkan. Under 2018 fortsätter arbetet med att ta fram vägplan, där det ingår att göra en naturvärdesinventering. 

Bakgrund

Trafikverket har sedan våren 2016 arbetat tillsammans med representanter från Kristianstad kommun för att sätta ihop en projektorganisation och klargöra de kritiska delarna i projektet. Som en del i detta har vi diskuterat förutsättningarna för skyddsvallarnas anslutning till broarna på respektive sida om Helge å. Resultaten av arbetet ligger till grund för den upphandling av konsult som ska göras i projektet.

Vi har genomfört förberedande, tekniska undersökningar gällande bro och väg, detta gjordes våren/sommaren 2017.