Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Planering för Lommabanan

Enligt lag ska tre olika utredningar genomföras inför järnvägsbyggen: Förstudie, Järnvägsutredning och Järnvägsplan.

Förstudien är en första, översiktlig utredning. I förstudien inventerar och avgränsar man ett framtida projekt. Några val mellan olika alternativ görs inte.

Järnvägsutredning (här är vi nu) beskriver närmare de alternativ som framkommit i förstudien. Alternativen jämförs med varandra. Man jämför också med hur det blir utan utbyggnad.

Järnvägsplanen innebär att det fastställda alternativet i Järnvägsutredningen prövas. Efter prövningen är det Trafikverket som fastställer den slutliga järnvägsplanen.

Trafikverket genomför alla dessa skeden i samråd med alla berörda, inklusive boende längs utredningsalternativen.

Läs mer om detta under fliken "Dokument" till vänster.