Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 913, Bjärred–Flädie

Väg 913 sträcker sig från Bjärred förbi Flädie fram till trafikplats Flädie. Efter trafikplatsen fortsätter vägen som E6.02 (tidigare väg 16) till Lund.

Väg 913 korsar Lommabanan i plan strax söder om Flädie. För att öka trafiksäkerheten bygger vi om plankorsningen till en planskild korsning. 

Vad händer nu?

Granskning av vägplan, väg 913, Bjärred-Flädie, delen söder om Flädie, Lomma kommun

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag till ombyggnad/omdragning av väg 913 samt indragning av väg från allmänt underhåll på delar av väg 913.

Projektet omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enlig 6 kap. miljöbalken. Det är trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i detta ärende kommer att skickas till berörda med brev.

Granskningstid: 12 februari – 14 mars 2018

Plats för handlingar:

  • Trafikverket, Gibraltargatan 7, Malmö
  • Lomma kommun, Kommunhuset, Hamngatan 3 i Lomma

Handlingarna finns på: www.trafikverket.se/lommabanan.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 mars 2018. Ange diarienummer TRV 2015/12842.

Delgivning: Vägplanen berör samfälligheten Lomma Flädie s:9 samt dikningsföretagen Fjelie, Fjelie nr 2, Fjelie nr 16, Fjelie-Flädie, Flädie 2, 6, 14 och Borgeby 21 samt Flädie 6, 14, 19, 20. Eftersom känd styrelse eller förvaltning saknas underrättas delägarna om möjligheten till granskning genom kungörelsedelgivning enligt delgivningslagen.

Dessutom informeras delägarna i de outredda samfälligheterna Lomma Flädie s:13, Lomma Fjelie s:2 och den outredda gemensamhetsanläggningen Lomma Fjelie ga:12 om granskningen genom denna annons.

Mer information: Olof Fredholm, projektledare, 010-124 43 58.


 

Läs mer om arbetet samt ta del av alla handlingar under Dokument.