Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild i fågelperspektiv över området

Vinstorpsvägen, planskildhet

Vinstorpsvägen korsar järnvägen i Lomma med en bomanläggning. Vi vill bygga en planskildhet under spåret för att öka trafiksäkerheten.

Vinstorpsvägen korsar järnvägen i Lomma och har tidigare reglerats med bommar. För att öka trafiksäkerheten har vi tagit bort bommarna och har istället byggt en tunnel, en så kallad planskildhet, under järnvägen. Planskildheten möjliggör en bättre bussförbindelse längs Lommabukten och är en del i lösningen för kollektivtrafiken genom Lomma.

Projektet är klart, och invigdes den 24 november 2017. Den här sidan kommer att plockas bort inom kort.

Vad har vi gjort?

  • Vi har tagit bort plankorsningen vid Vinstorpsvägen.
  • Nedsänkning av Vinstorpsvägen och byggande av en järnvägsbro över vägen.
  • Anpassning av Vinstorpsvägens nedsänkta del till omgivande ytor.
  • Stängning av Järnvägsgatans anslutning till Vinstorpsvägen.
  • Huvudstråk för gång- och cykeltrafik i den nedsänkta delen på norra sidan utmed Vinstorpsvägen.
  • Gångväg på södra sidan om Vinstorpsvägen i den nedsänkta delen.
  • Plattformar för buss i åtskilda lägen.
  • Cykelbro över Vinstorpsvägen väster om samt parallellt med järnvägsbron.