Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Söderåsbanan går mellan Åstorp och Teckomatorp. Sträckan är ca 38 km lång.

Söderåsbanan, Åstorp–Teckomatorp, kapacitetshöjning för persontrafik

Trafikverket rustar upp Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp. Syftet är öka godstrafiken och införa persontrafik på banan. Upprustningen görs i tre etapper.

Vi rustar upp Söderåsbanan med mötesspår och nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. Banan ingår i "Det nya godsstråket" genom Skåne och trafikeras i dag av några få godståg per dygn. När upprustningen är klar kommer sträckan mellan Åstorp och Teckomatorp trafikeras av både persontåg och fler godståg. Arbetet görs i tre olika etapper.

Vad gör vi nu?

Just nu arbetar vi med etapp 3. Vi bygger nya stationer i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. Vi arbetar även med en ny infart till Kågeröd. Läs mer om etapp 3.

Vad har vi gjort?

I etapp 1 bytte vi ut de gamla kontaktledningarna till nya. I etapp 2 byggde vi mötesspår och två nya gång- och cykeltunnlar. För att veta mer om etapp 1 och 2, gå vidare till Fördjupning.