Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygfoto över området

Väg 913, Bjärred–Flädie, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar att tillsammans med Lomma kommun förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanter som färdas mellan Bjärred och Flädie.

Vi har tagit fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg längs väg 913 mellan Lundavägen i Bjärred och Flädie Kyrkväg. Vi har även en ny tunnel under väg 913 vid Lundavägen. Den aktuella sträckan är en del av den regionala cykelleden mellan Bjärred och Lund.

Vägplanen vann laga kraft den 26 juni 2015. Byggnationen startade i juli 2016 och var klart i december 2016.