Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

karta på ystadsbanan

Ystadbanan, Skabersjö och Vilhelmsborg, nya mötesspår

Det råder kapacitetsbrist på Ystadbanan och för att kunna köra Pågatåg med färre förseningar behövs fler platser där tågen kan mötas. Trafikverket har därför byggt två nya mötesspår längs Ystadbanan.

Vi har byggt två nya mötesspår på Ystadbanan för att öka banans kapacitet och minska risken för förseningar. Det ena byggdes i Skabersjö, mellan Oxie och Svedala, och det andra byggdes i Vilhelmsborg, precis öster om Svarte.

Ystadbanan är enkelspårig vilket betyder att det blir stora följdeffekter när det sker störningar på sträckan. För att tågen ska kunna köra med färre förseningar behövs fler platser där tågen kan mötas.

Med nya mötesspår blir det en större flexibilitet för tågen och risken för flaskhalsar längs spåren minskar. Förbättringen av Ystadbanan är en del i arbetet med att skapa en säkrare järnväg med bättre framkomlighet. Med ökad transportkvalitet på Ystadbanan ges förutsättningar för ökad regional utveckling och förbättrade möjligheter att knyta ihop sydöstra och västra Skåne.

Arbetet i Skabersjö och Vilhelmsborg har slutförts. Vill du läsa mer om projektet? Se vår nyhet med projektledaren och projektingenjören - nya mötesspår minskar störningar på Ystadbanan.