Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

karta på ystadsbanan

Ystadbanan, mötesspår i Skabersjö och Vilhelmsborg

Det råder kapacitetsbrist på Ystadbanan och för att kunna köra Pågatåg med färre förseningar behövs fler platser där tågen kan mötas. Trafikverket påbörjade under våren bygget med två nya mötesspår längs Ystadbanan.

Vi bygger två nya mötesspår på Ystadbanan för att öka banans kapacitet och minska risken för förseningar. Det ena byggs i Skabersjö, mellan Oxie och Svedala, och det andra byggs i Vilhelmsborg, precis öster om Svarte.

Ystadbanan är enkelspårig vilket betyder att det blir stora följdeffekter när det sker störningar på sträckan. För att tågen ska kunna köra med färre förseningar behövs fler platser där tågen kan mötas.

Med nya mötesspår blir det en större flexibilitet för tågen och risken för flaskhalsar längs spåren minskar. Förbättringen av Ystadbanan är en del i arbetet med att skapa en säkrare järnväg med bättre framkomlighet. Med ökad transportkvalitet på Ystadbanan ges förutsättningar för ökad regional utveckling och förbättrade möjligheter att knyta ihop sydöstra och västra Skåne.

Vad händer i projektet?

Skabersjö: Arbetet i Skabersjö har slutförts.

Vilhelmsborg: I Vilhelmsborg startade Ystad kommun och Ystad Energi omläggning av vatten- och högspänningsledningar i början av februari. Järnvägsarbetet startade i maj och planeras vara klart i december. Entreprenören kommer att börja lägga rälsen för spåret i september. Tågen kommer då att köra med en sänkt hastighet för att säkerställa utförandet för vår entreprenör samt att du som resenär ska funna färdas på ett tryggt sätt. Mötesspåret kommer att kopplas in vecka 46.

Du kan läsa mer om projektet under Fördjupning.