Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll Skåne 2018

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna kontinuerligt i Skåne län.

Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt.

Bro över Segerholmsån vid Åhuskärr på väg 118, Kristianstads kommun

Åtgärd: Förlänger livslängden genom att förstärka med sprutbetong på insida rörbro. Även en utterpassage ska monteras.
Påverkan: Minsta fria bredd 3,5 meter med ett körfält och trafiken regleras med trafikvakt vid vissa tidpunkter, skyltad hastighet 50 km/h.
Tidsperiod: Arbetet pågår till och med 16 september 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Vramsån i Köpinge på väg 1640, Kristianstads kommun

Åtgärd: Målning av räcken.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på väg 1640-1632-1646-1640
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 10 september 2018 till och med 7 oktober 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Segeån vid Brännemölla (nya bron) på väg 662, Svedala kommun

Åtgärd: Utbyte av broisolering.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på väg 662-101-108-662
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 17 september 2018 till och med 30 september. 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över allmän väg vid Vinstorp på väg 896, Lomma kommun

Åtgärd: Utbyte av kantbalkar och räcke
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på Mariedalsvägen, Vinstorpsvägen och väg 103. Se karta
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med  8 september 2018 till och med 9 oktober 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över enskild väg Svanetorpsvägen, Lomma kommun

Åtgärd: Utbyte av kantbalkar och räcke
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på Gränsvägen, Alnarpsvägen och Kungsgårdsvägen. Se karta
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 8 september till och med 9 oktober 2018.  
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Vegeåns norra gren vid Ekebro på väg 107, Åstorps kommun

Åtgärd: Utbyte av tätskikt, ny beläggning, nytt räcke samt ny kantbalk.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på vägarna 110. E4, 1759 och 1763.
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 8 oktober 2018 till och med 4 november 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över väg 111 i Gyhult på enskild väg, Helsingborgs kommun

Åtgärd: Utbyte av broisolering
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på enskild och kommunal väg, se bifogad fil
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 5 november 2018 till och med 18 november 2018. 
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Myltebäck södra Mäsinge på väg 1700, Båstads kommun

Åtgärd: Utbyte av tätskikt, ny beläggning samt betonglagning på kantbalk.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på vägarna 1733 och 1732.
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med 19 november 2018 till och med 2 december 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Bäljaneån vid Klippan på väg 13, Klippans kommun

Åtgärd: Utbyte av kantbalkar och broisolering.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på väg 13-21-E4-13
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med  29 oktober 2018 till och med 9 december 2018.
Projektledare: Niclas Malm

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!