Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll Skåne 2018

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker och bygger vi om broarna kontinuerligt i Skåne län.

Planerat underhåll utförs då det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd. Underhållsåtgärder kan vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt.

Bro över Segerholmsån vid Åhuskärr på väg 118, Kristianstads kommun

Åtgärd: Förlänger livslängden genom att förstärka med sprutbetong på insida rörbro. Även en utterpassage ska monteras.
Påverkan: Minsta fria bredd 3,5 meter med ett körfält och trafiken regleras med trafikvakt vid vissa tidpunkter, skyltad hastighet 50 km/h.
Tidsperiod: Arbetet har pausats och startar igen i mitten av augusti och pågår till och med början av september (vecka 33-36 2018).
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Vegeåns norra gren vid Ekebro på väg 107, Åstorps kommun

Åtgärd: Utbyte av tätskikt, ny beläggning, nytt räcke samt ny kantbalk.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på vägarna 110. E4, 1759 och 1763.
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med slutet av augusti till och med mitten av september (vecka 38-42 2018).
Projektledare: Niclas Malm

Bro över Myltebäck södra Mäsinge på väg 1700, Båstads kommun

Åtgärd: Utbyte av tätskikt, ny beläggning samt betonglagning på kantbalk.
Påverkan: Vägen stängs av och trafiken leds om på vägarna 1733 och 1732.
Tidsperiod: Arbetet utförs från och med början till och med slutet av oktober (vecka 40-43 2018).
Projektledare: Niclas Malm

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar med projektet och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!