Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Befintlig busshållplats vid Vellinge Ängar

E6 vid Vellinge Ängar, motorvägshållplats

Tillsammans med Vellinge kommun planerar vi att bygga om och förbättra motorvägshållplatserna vid Vellinge Ängar. Vi ska även se över vägporten under motorvägen och göra den mer attraktiv för framförallt gående och cyklister.

Motorvägshållplatsen vid Vellinge Ängar ska upprustas med större och bättre väderskydd och i samband med det ska plattformarna ses över. Trafikverket ansvarar för hållplatsläget på västra sidan och Vellinge kommun sköter åtgärderna på östra sidan. 

Vi på Trafikverket ska även se över vägporten under motorvägen. Vi ska göra passagen tryggare och mer attraktiv för framförallt gående och cyklister. Det har förekommit problem med översvämningar i vägporten och därför ska vi även se över pumpstationen och vid behov byta ut den. Vellinge kommun bygger själva nytt stationstorg, stationsbyggnad med integrerad bullerskärm, pendlarparkering, cykelgarage med mera.

Vellinge kommun genomför stora delar av sina åtgärder under 2018. Trafikverkets lösningsförslag ska vara färdigt under våren 2019 och vi kommer att börja bygga under 2020. Åtgärderna ska vara klara under 2020.