Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbilar på motorväg

Åtgärdsvalsstudie E6 genom Skåne

Trafikverkets omfattande åtgärdsvalsstudie om E6 genom Skåne är nu klar. Genom fördjupad kunskap har vi tagit fram förslag på åtgärder som säkerställer vägens funktion på lång sikt.

E6 genom Skåne är en av landets mest trafikerade motorvägar och en viktig pulsåder nationellt och internationellt. Den är viktig för pendlarna, men också för näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och omfattande godstrafik från Trelleborgs hamn.

Studien har genomförts av Trafikverket i nära samverkan med Region Skåne och berörda kommuner i Skåne, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen samt Polisen i regionen. Vi har även lyssnat in andra parter i arbetet till exempel intresseorganisationer och transportföretag. För att realisera de åtgärder vi har föreslagit i studien är fortsatt samverkan med andra aktörer viktig.

Rekommenderade åtgärder

Vi har genomfört en omfattande nulägesanalys, vilket har resulterat i ett antal rekommenderade åtgärder på kort och lång sikt.

Några av dessa åtgärder är:

  • Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.

  • Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.

  • Överväg variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.

  • Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

  • Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Samtliga åtgärdsförslag hittar du i Slutrapport om E6 genom Skåne. Som underlag för åtgärdsvalsstudien har vår konsult tagit fram ett antal PM. Samtaliga hittar du under fliken "Dokument" här på sidan.

 

Mål för studien

Studien har en tydlig målbild. De åtgärder som föreslås bidrar till ett eller flera av nedanstående projektmål.

  • Minskade störningar och stopp

Åtgärderna ska bidra till att minska incidenter och olyckor på stråket och därmed minska antalet störningar och stopp på stråket.

  • Ökad förutsägbarhet gällande restider

Åtgärderna ska bidra till att skapa förutsättningar för mer förutsägbara restider på E6. Det kan innebära något olika restider beroende på när på dygnet man väljer att resa.

  • Acceptabla hastigheter under maxtimmen på hårt belastade sträckor

För vissa sträckor bedöms det vara acceptabelt att medelhastigheten sjunker under maxtimmarna.