Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förutsättningar

Miljö

Flädie och Fjelie byar med medeltida anor finns inom området. Jordbruksmarken, som dominerar landskapet tillhör landets bästa. Fjelie by med omnejd är speciellt värdefullt ur kulturmiljöperspektiv. Den moderna infrastrukturen gör tydliga spår i landskapet i form av vägsystem, el- och vattenförsörjning, bebyggelse och reservat för framtida utbyggnad. Den gamla järnvägen mellan Lund och Bjärreds saltsjöbad syns fortfarande tack vare banvallen söder om Flädie och Leråkra station. Banvallen är ett avbrott i odlingslandskapet och ett viktigt naturmiljöområde.

Trafik

Väg 913 och 16 är båda tvåfältiga landsvägar med mycket varierad trafikbild. På väg 16, mellan motorvägen och Lund, uppstår det ofta köer. Vägen är nära sin kapacitetsgräns. Speciellt utfarterna från Fjelie är besvärliga. På väg 913 är belastningen något lägre men vid tillfarterna från Flädie och vid motorvägen sker det olyckor. Cykelvägen mellan Bjärred och Lund korsar väg 913 väster om Flädie i en osäker punkt. Trafikplats Flädie är gammal och i behov av upprustning inom en överskådlig framtid. Trycket på ökad service och bättre pendlarparkering stiger i anslutning till trafikplatsen.