Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil som kör på väg E65

E65, Lemmeströtorp, ekodukt

Trafikverket bygger en ekodukt på väg E65 mellan Svedala och Skurup, i området runt Lemmeströtorp.

Väg E65 är i dag starkt trafikerad och fungerar som en barriär i landskapet. Djur undviker att passera vägen på grund av detta. När de väl försöker passera, är kollisionsrisken stor. Vägen saknar passagemöjligheter för djur.

Syftet med ekodukten är att minska väg E65:s barriäreffekt för vilt. Det kommer även att minska antalet viltolyckor i området och på så sätt skydda beståndet av bland annat kronhjort. Ekodukten kommer även bidra till mindre störning på djurliv från vägen och en bättre grönstruktur.

Hur kommer trafiken att påverkas?

Byggnationen startade i mars 2018. Under byggnationstiden kommer hastigheten att sättas ned till 50 km/h. Två körfält kommer att vara öppna i riktning mot Malmö och ett körfält kommer att vara öppet i motsatt körriktning.

Söndagen den 10 februari, 2019, kommer trafiken flyttas ut till de yttersta körfälten då arbeten ska utföras vid mittremsan. Trafiken återgår till det normala söndagen den 17 februari.  

Håll hastigheten!

Kom ihåg att vägen är en arbetsplats och att det är viktigt att du visar hänsyn till oss som arbetar med projektet genom att hålla hastighetsbegränsningen. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du saktar ner farten!

Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en bro som är till för att både stora och små djur ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt. Längs vägen i anslutning till ekodukten sätts ett så kallat faunastängsel upp. Ett faunastängsel är, till skillnad från ett viltstängsel, konstruerat så att djuren inte kan komma under det. Detta gör att de söker sig till ekodukten och kan korsa vägen där.