Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg

Väg 1722 och 1723, Förslöv, gång- och cykelvägar

Trafikverket planerar att bygga nya gång- och cykelvägar i Förslöv. Vi vill öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och skapa ett sammanhängande cykelvägnät i Förslöv.

Väg 1722

Vi bygger en ny asfalterad och separerad gång- och cykelväg i höjd med pågatågstationen och i anslutning till den befintliga kommunala cykelvägen. Gång- och cykelvägen blir cirka 450 meter lång och kommer att sträcka sig över bron och placeras längs med vägens norra sida.

Väg 1723

Utbyggnaden omfattar en ny asfalterad och separerad gång- och cykelväg, cirka 2 kilometer lång och längs med Margeretetorpsvägens norra sidan. Gång- och cykelvägen avgränsas från anslutningen Hålevägen/ väg 1723 till kommungränsen mellan Båstads och Ängelholms kommuner.

Parallellt har det pågått ändring av arbetsplanen för väg 1723 som innebär att den föreslagna nya belysningen som skulle sättas upp för gång- och cykelvägen kommer att utgå. Dock påverkas inte befintlig belysning. Ändringen har nu vunnit laga kraft.

Vad händer nu

Trafikverket har handlat upp en gemensam entreprenör för utbyggnaden av gång- och cykelvägar på väg 1722 och 1723. I uppdraget ingår även delsträckor för nya gång och cykelvägar på Kattegattleden. Projektet Kattegattleden, Bjärehalvön, gång- ch cykelväg är slutfört och öppnade för trafik 27 april 2018.

Entreprenörens byggstart började med Kattegattleden och har under december 2017 även utfört broarbeten på väg 1722. Under januari 2018 fortsätter arbetena på väg 1722 och därefter påbörjades utbyggnaden längs med väg 1723.