Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil som har stannat vid busshållplatsficka på landsväg

Kattegattleden, Bjärehalvön, gång- och cykelväg

Vi förbättrar cykelnätet på Bjärehalvön genom att bygga gång- och cykelvägar på fyra olika delsträckor i syfte att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet är en del av den nationella turistcykelleden Kattegattleden.

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled och invigdes i juni 2015. Den sträcker sig från Helsingborg i söder till Göteborg i norr, genom hela Halland. Cykelleden går genom 10 olika kommuner och är hela 35 mil lång. Ambitionerna för denna cykelled är att den ska vara en havsnära, lättillgänglig, bilfri och upplevelserik sträcka. Den ska vara trygg och säker att cykla på.

Var bygger vi?

Vi bygger nya gång- och cykelvägar i Båstad kommun på följande delsträckor som idag inte är trafiksäkra för oskyddade trafikanter.

  • Svenstadsvägen (väg 115) mellan Bjäragårdsvägen och Mantalsbacken – 1,1 km
  • Sönnertorpsvägen (väg 105) mellan Bjäragårdsvägen och Påarpsvägen – cirka 60 m
  • Ängalagsvägen (väg 105/115) mellan Flymossavägen och Rotalyckevägen – cirka 700 m
  • Ängelholmsvägen (väg 1730) från Sinarpsvägen och cirka 70 meter österut – cirka 70 m.

Under vägplaneprocessen utreddes en ytterligare delsträcka, Krapperupsvägen (väg 111) från Lerhamns lid till Lyckerisvägen i Höganäs kommun. Dock valde Trafikverket att inte gå vidare med denna åtgärd (benämd åtgärd 5) i samma vägplan.

Läs mer om de olika delsträckorna här.