Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Enkel karta över sträckningen mellan Malmö, Ystad och Simrishamn

Österlenbanan, Ystad–Simrishamn, förbättringsåtgärder

Vi har och kommer att utföra åtgärdsarbeten längs Österlenbanan. Detta ökar framkomligheten och kapaciteten längs järnvägen mellan Ystad och Simrishamn.

Trafikverket ska göra omfattande insatser under 2016 till 2020 längs Österlenbanan. Banan som går mellan Ystad och Simrishamn består i dag av enkelspår. Järnvägen är hårt belastad och har fått en kraftig trafikökning under de senaste åren.

Upprustningen av Österlenbanan är en del i arbetet med att skapa en säkrare järnväg med bättre framkomlighet. Banan går mellan Ystad och Simrishamn och sitter ihop med Ystadsbanan som går mellan Ystad och Malmö. Arbetet på Österlenbanan kommer att utföras i etapper.

Vi behöver senarelägga fjärrstyrningen mellan Ystad och Simrishamn till 2019 på grund av kvalitetsbrister i handlingen för signaldelen. Vi behöver även senarelägga ombyggnaden av Ystad bangård till 2019 eftersom fjärrstyrningen behöver vara slutförd innan ombyggnaden av bangården kan påbörjas.

Läs mer om fjärrstyrningsarbetet mellan Ystad och Simrishamn.

Läs mer om ombyggnaden av Ystad bangård.

Läs mer om det nya mötesspåret i Gärsnäs.