Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på väg och blommor i vägkanten

Väg 23, Tjörnarp–Sandåkra, mötesfri landsväg

Riksväg 23 mellan Tjörnarp och Sandåkra är en mycket trafikerad sträcka vars befintliga vägstandard behöver förbättras. Vi planerar därför att bygga om till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Väg 23 är en riksväg som går mellan Fogdarp (väster om Hörby) till Linköping. Sträckan mellan Tjörnarp och Sandåkra är en del av en viktig interregional förbindelse från sydvästra Skåne till Småland. Vägen är särskilt viktig för regionala transporter och ingår i landtransportnätet för långväga godstransporter.

Det går mycket tung trafik på sträckan och det det finns många farliga korsningar längs med vägen. Trafikverket planerar därför att bygga om vägen till 2+1-väg med mitträcke. Planerad ombyggnad innebär att trafiksäkerheten på väg 23 mellan Höör och Hässleholm ökar. I dag är vägen olycksdrabbad och har av EuroRAP, European Road Assessment Programme, klassats som "låg trafiksäkerhet".

Vad planeras att göras?

  • 2+1 väg med mitträcke
  • en hastighetsstandard på 100km/h
  • en gång- och cykelport i norra Mellby med anslutande cykelnät för oskyddade trafikanter.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten samt förbättra framkomligheten på sträckan. Åtgärderna beräknas vara klara för trafik år 2025.

Vad händer nu?

Åtgärdsvalsstudien för sträckan är slutförd och vi är i ett tidigt planerinsskede där vi har handlat upp en konsult och ska börja ta fram en vägplan. Under våren 2019 kommer vi att hålla ett samråd där du kan komma med synpunkter.

Innan årsskiftet 2017/2018 utförde vi arkeologiska förundersökningar i närområdet mellan Tjörnarp och Sandåkra. Riksväg 23 ligger i ett arkeologiskt och kulturhistoriskt intressant område, vi behöver därför undersöka området för att kunna ta hänsyn till förhistoriska lämningar under arbetets gång. Trafikverkets konsult Arkeologerna besökte området till fots där de tittade, mätte in och dokumenterade. Det utfördes några markingrepp. Resultatet kommer att finnas med i vägplanen som senare tas fram. Närboende vars fastigheter berörs av förundersökningen blev informerade via brev.

Väg 23

Väg 23 är en viktig länk mellan sydvästra och nordöstra Skåne vidare upp mot Småland och den är även en viktig väg för näringslivet. Idag går vägen rakt igenom Höör och planer finns på att bygga en ny väg öster om samhället.

Läs mer om väg 13 och 23, Hörby-Hässleholm, förbi Höör.