Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett silvergrått tåg

Kontaktledningsbyte Hässleholm-Lund

Kontaktledningssystemet på järnvägssträckan mellan Hässleholm-Lund är i stort behov av upprustning. Under en treårsperiod kommer vi därför att bygga en ny kontaktledningsanläggning.

Hårt trafikerad sträcka och sliten kontaktledning

Sträckan mellan Hässleholm och Lund är en del av Södra stambanan. Sträckan är dubbelspårig och mycket hårt trafikerad av såväl godståg, fjärrtåg och pendeltåg. Den södra delen, mellan Höör och Lund, är ett av Sveriges mest trafikerade banavsnitt. Kontaktledningen är mycket nedsliten och behovet av upprustning stort.

Vi kommer att byta ut gamla kontaktledningar, kablar, stolpar och fundament på dubbelspårssträckan mellan Lund och Tornhill. Arbetet påbörjar vi i augusti 2014 och avslutar i november. Det nya systemet kommer att tas i bruk allt eftersom det blir klart.

Mindre störningar i tågtrafik och bättre driftsäkerhet

På grund av den mycket slitna kontaktledningen drabbas tågtrafiken på sträckan ofta av störningar. Med en ny och välfungerande anläggning kommer driftsäkerheten på banan att bli bättre. Resultatet blir färre störningar och en bättre framkomlighet för både persontåg och godståg.

Bra för miljön

Förbättrad framkomlighet med färre störningar gör det mer attraktivt att välja tåget, vilket gynnar miljön. Dessutom kräver det nya kontaktlednings- och strömförsörjningssystemet (AT) mindre energi än det befintliga, vilket också minskar påverkan på miljön.