Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sandstrand vid havet.

Väg 1022, Hammar–Skillinge, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för att bygga en gång- och cykelväg mellan Hammar och Skillinge. Syftet är att förbättra framkomligheten och säkerheten för oskyddade trafikanter.

Gång- och cykelvägen mellan Hammar och Skillinge blir del av den nationella Sydkustleden.

Arbetet med vägen beräknas starta år 2021 och kommer att följa befintlig huvudväg 1022 och 1500. Förbindelsen kommer att bli 22 km lång och ska ingå i nationella cykelleden Sydkustleden. Leden har som ambition att öppna 2022. Den, tillsammans med Sydostleden och Kattegattleden innebär 90 mils cykling från Växjö–Simrishamn–Ystad–Trelleborg–Helsingborg–Göteborg.

Vad händer nu?

Vi har tagit fram en samrådshandling som är ett utformningsförslag av vägplanen. I den beskrivs de planerade åtgärderna mer i detalj och tillhörande miljökonsekevensbeskrivning beskriver planens miljökonsekvenser. Synpunkter på handlingarna kan lämnas fram till 1 juli 2018 enligt informationen nedan.

Vi kommer under sommaren och vintern att fortsätta med att detaljstudera möjliga lösningsalternativ, och även utföra mät- och fältarbeten. Vi skickar ut informationsbrev till berörda fastigheter inför fältarbetena.

Till hösten 2018 räknar vi med att kunna ställa ut vägplanen för granskning och tidigast vinter/vår 2019 lämnas planen in för fastställelseprövning. Framtagande av förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling görs under 2019/2020 och byggstart beräknas bli 2021.

Samråd pågår fram till 1 juli 2018


I arbetet med att planera för en ny gång- och cykelväg längs väg 1022 och 1500 mellan Hammar och Skillinge har vi nu tagit fram en samrådshandling. Vi avser att samråda kring utformning av planförslag och miljökonsekvenser.

Öppet hus
Vi bjöd in allmänheten till ett öppet hus på Löderups strandbad tisdag 19 juni, klockan 15-19 där det gavs möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagningen Region Syd, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast 1 juli 2018. Ange ärendenummer TRV 2017/21428 när du lämnar dina synpunkter

Aktuella handlingar finns i länkarna nedan samt i fliken "Dokument" på den här sidan.

Planläggningsbeskrivning
Översiktskarta
Samrådshandling
Miljökonsekvensbeskrivning


Plankarta delområde Hammar - Peppingevägen 
Plankarta delområde Peppingevägen - Strandbadsvägen
Plankarta delområde Strandbadsvägen - Sandhammarvägen
Plankarta delområde Sandhammarvägen - Sven Sandemarksvägen
Plankarta delområde Sven Sandemarksvägen - Granhyddevägen
Plankarta delområde Granhyddevägen - Skillinge