Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Två sportcyklister

Väg 108, Lund–Kävlinge delen Lackalänga–Rinnebäck, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg längs sträckan mellan Lund och Kävlinge, delen Lackalänga - Rinnebäck. Det ökar trafiksäkerheten och bidrar till att fler väljer cykeln i framtiden.

Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid korsningen med väg 923. Den resterande vägen till Kävlinge tätort är blandtrafik och olämplig för oskyddade trafikanter. Vi vill därför öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken. Den nya gång- och cykelvägen som ska byggas är cirka 2,7 kilometer mellan korsningen vid väg 923 och korsningen vid Kvarngatan i Kävlinge tätort. Syftet med projektet är att skapa en säker cykelförbindelse och underlätta för de som vill ta sig mellan de båda orterna.