Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1606/1598, till Stenshuvuds nationalpark

Fredagen den 13 oktober 2017 invigdes ny väg till Stenshuvuds nationalpark samt Sveriges första hasselmusportal.

Stenshuvud är ett av Skånes mest populära turistmål och intill ligger café Annorlunda. Vägarna till Stenshuvud är smala och gamla hus ligger mycket nära vägen, innan vi byggde den nya vägen gick vägen rakt igenom Svabeholms Kungsgårds gårdsplan. Under sommaren är vägen från Tångdala genom Svabesholm gård hårt belastad av trafik som ska till Stenshuvud. För att minska belastningen har vi flyttat vägen 200 meter söder om Svabesholms Kungsgård och ansluter den till befintlig väg, väg 1606, ner mot parkeringen vid nationalparken Stenshuvud. Samtidigt byggde vi Sveriges första hasselmuspassage norr om Gladelundsvägen, mellan bostadsfastigheterna väster om planområdet och den nya vägsträckningen för att säkra hasselmusens passage.

Projektet är klart och denna sida kommer att tas bort 2018-04-30.

Den nya vägen är formad följer nu landskapet söder om Svabesholms Kungsgård och Sveriges första hasselmusportal är på plats.

Fredagen den 13 oktober, klockan 09.00 invigdes Sveriges första hasselmusportal och den nya vägen till Stenshuvuds nationalpark i Simrishamns kommun. 

Trafikverkets talare Jens Möller, biträdande regionchef Region Syd inlededde invigningen och hälsade alla välkomna. Därefter talade: Matz Hammarström, avdelningschef på landsbygdsavdelningen. Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Simrishamns kommun. Mätta Ivarsson, regionråd, Region Skåne. Christian Björnsson, Trafikverkets projektledare. 

Elever F-3 från Piratenskolan i Kivik medverkade vid tillställningen.

Inbjudan här.

Hur har vi byggt?

Väg 1606, som är den enda tillfartsvägen till Nationalparken Stenshuvud, har flyttats 200 meter söder om Svabesholms Kungsgård och ansluter till den befintliga vägen. För att säkra hasselmusens väg över den nya vägen har vi byggt en hasselmuspassage norr om Gladelundsvägen, mellan bostadsfastigheterna väster om planområdet och den nya vägsträckningen. Passagen är byggd i form av en spaljéliknande konstruktion med klängväxter som ska öka trivseln för att hasselmusen ska välja rätt väg. Den är 9,5 meter bred och 5 meter hög.

Säkrare väg för hasselmusen

1977 påträffades hasselmusarten i området vid Svabesholm i Simrishamns kommun. Sedan dess har arten årligen övervakats avseende förekomst och status. För att se vilka konsekvenser den nya vägdragningen kan tänkas orsaka i området har en hasselmusinventering gjorts. Hasselmusarten är extremt känslig och hänsynskrävande genom sitt trädklättrande leverne. Den förflyttar sig normalt bara genom tät, sammanhängande snår, busk, trädvegetation och skyr all öppen mark.

Genom att bygga en enklare faunapassage på Gladelundsvägen mellan bostadsfastigheterna väster om planområdet och den nya vägsträckningen kommer vi att ge den en säker passage över vägen. Hasselmuspassagen byggs i form av en spaljéliknande konstruktion med klängväxter; björnbär, bokharabinda, klätter vildvin och honungsros. Se ritning här.