Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto över väg 19.

Väg 19, Ystad–Stora Herrestad, mötesfri väg

I juni 2017 startade ombyggnaden av väg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad till mötesfri landsväg. Syftet är att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägen.

Vi höjer säkerheten på väg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad genom att bygga om den till mötesfri landsväg. I projektet ingår även tätortsåtgärder i Stora Herrestad i form av by- och vägmiljöförbättringar. Projektet utförs av PK Road AB på uppdrag av Trafikverket och Ystads kommun.

Hur påverkar arbetet dig?

Arbetet startade i juni 2017 och beräknas att pågå till våren 2018. Vägen kommer att hållas öppen under hela byggperioden, men kommer tidvis och etappvis längs sträckan Stora Herrestad och Öja att ha sänkt hastighet. Vi ber dig ha överseende med en något längre restid och planera din resa i god tid. Tack för visad hänsyn och förståelse med det pågående arbetet.

Vi utför följande åtgärder:

  • Mötesseparering mellan ny anslutning till Öja industriområde och Björkvallsvägen, 1+1 körfält, ny hastighet 100 km/h.
  • Avskild gång- och cykelväg.
  • Samordning av anslutningsvägar.
  • Busshållplatsåtgärder.
  • Bullerskydd kommer att sättas upp längs med sträckan för att skydda intilliggande fastigheter från buller.
  • Vattenskyddsåtgärder kommer att utföras längs med sträckan, bland annat nytt dagvattenmagasin vid Karlshemsvägen.

Vägplanen för väg 19 Ystad–Stora Herrestad vann laga kraft 2016-04-05. Beslutet finns att läsa under "Dokument".