Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 19

Väg 19, Kristianstad/Härlöv–Bjärlöv, ombyggnation

Trafikverket vill bygga om väg 19 mellan Kristianstad/Härlöv och Bjärlöv då vägen idag är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen.

Väg 19 ingår i det utpekade huvudvägnätet för långväga godstransporter, som betjänar de skånska färjehamnarna. Vägen har dessutom en viktig funktion för samhällena längs vägen, inte minst som pendlingsväg till arbetsplatser och annan trafikalstrande verksamhet.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på sträckan samt att minska störningarna för boende utmed vägen.

När bygger vi om delen Kristianstad/Härlöv–Bjärlöv?

Inom planperioden 2018-2029 finns ingen etapp av delen Kristianstad/Härlöv–Bjärlöv finansierad. Vi avser därför inte att jobba vidare med denna etapp utan låta den vila i avvaktan på finansiering.