Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Genom Stora Herrestad.

Väg 19, Stora Herrestad, tätortsåtgärder

Väg 19 har byggts om och går från och med 1 juni 2016 öster om Stora Herrestad. För att förbättra by- och vägmiljön genom samhället planerar vi nu tätortsåtgärder.

Äntligen går all genomfartstrafik öster om Stora Herrestads samhälle. 

Arbetet med att bygga nya väg 19 förbi Stora Herrestad är klar och vägen öppnades för trafik 1 juni 2016. Samtidigt flyttades de befintliga busshållplatser ut till den nya vägen.

Den gamla vägen är sliten och behöver rustas upp

I samband med att nya väg 19 öppnas förbättrar vi by- och vägmiljön i Stora Herrestad genom att underlätta för de oskyddade trafikanterna att röra sig längs med vägen.

Vi asfalterar om befintlig gångbana (trottoar) längs vägens västra sida från infarten till kyrkogården i söder till korsningen med Karlsfältsvägen i norr. Vi tar bort de gamla busshållplatserna eftersom vi har byggt nya längs med nya väg 19 förbi Stora Herrestad.

Längs den östra sidan av väg 19 genom Stora Herrestad lägger vi en ny beläggning på gångbanan som är markerad med en målad linje.

I byns centrum, vid gästgiveriet och tingshuset, smalnar vi av befintlig väg och bygger en breddad gångbana längs vägens västra sida och en ny upphöjd gångbana längs vägens östra sida.

Vi utför åtgärderna i samband med ombyggnaden av väg 19 mellan Ystad och Stora Herrestad.