Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 19 bjärlöv-broby

Väg 19, Bjärlöv–Broby, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om väg 19 mellan Bjärlöv och Broby då vägen är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. Vägen är en viktig nord-sydlig förbindelse mellan sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Österlen.

Väg 19 mellan Kristianstad och Broby ingår i det utpekade huvudvägnätet för långväga godstransporter, som betjänar de skånska färjehamnarna. Vägen har dessutom en viktig funktion för samhällena längs vägen, inte minst som pendlingsväg till arbetsplatser och annan trafikalstrande verksamhet.

Målet med projektet är att öka trafiksäkerheten och tryggheten, förbättra framkomligheten på sträckan samt att minska störningarna för boende utmed vägen.

Vad händer nu?

Vägplanen var ute för granskning våren 2017 och nu arbetar vi med revidering utifrån inkomna synpunkter. Vi kommer efter utredningsskedet att gå ut med en ny granskningsomgång där tidigare synpunkter kommer att arbetas in. Det främsta skälet till den nya granskningen är frågan kopplat till vilt längs med sträckan. Arbete pågår med omarbetning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och vägplanen. 

MKB:n skickas till Länsstyrelsen för godkännande under tidig höst 2018. Vägplanen finnas tillgänglig för granskning av allmänheten i slutet av 2018. 

När vägplanen är fastställd följer en överklagandetid innan vägplanen vinner laga kraft. Först efter detta kan vi sätta spaden i jorden och i dagsläget planerar vi för att det blir tidigast 2020.