Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 9, Kivik, tätortsåtgärder

Kivik har mycket trafik under sommarhalvåret och resor med kollektivtrafik har ökat. Trafikverket ser behov av att förbättra tillgängligheten för trafikanter och för resenärer som nyttjar kollektivtrafiken.

Kivik är en populär ort att besöka särskilt under turistsäsongen. Mängden trafik varierar mycket under året med särskilt dålig framkomlighet för trafiken under sommarhalvåret. Samtidigt har även kollektivtrafikresandet ökat. Därför finns behov av att förbättra tillgängligheten för trafikanter och kollektivtrafikresenärer i Kivik längs riksväg 9.

Projektet ska resultera i en ny busshållplats längs riksväg 9 samt ett vänstersvängfält in mot Killebacken och hamnen. På så vis förbättras miljön för bussresenärerna och trafikflödet på riksväg 9.

Projektet är i planeringsskedet och vi påbörjar nu arbetet med att ta fram en vägplan. Byggnationen planeras till 2022–2023.