Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 9 Kivik-Ravlunda

Väg 9, Kivik–Ravlunda, gång- och cykelväg

Vägen mellan Kivik och Brösarp är smal och krokig och mindre lämplig att cykla på. Vi vill öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken på sträckan Kivik–Ravlunda.

Vi arbetar nu med bygghandlingen och planerar för att börja byggnation tidigast hösten 2018.

Bakgrund

Under våren 2017 ställde Trafikverket ut vägplanen där allmänhet och direkt berörda fick möjlighet att yttra sig. Efter att ha bemött inkomna synpunkter skickades vägplanen för fastställelse enligt tidplan i månadsskiftet juni–juli och vägplanen fastställdes i november 2017. Beslutet överklagades, men regeringen avslog överklagan.