Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbro

Vångavägen, Käglinge, gång- och cykelport

Vi planerar att bygga om den obevakade plankorsningen vid Vångavägen norr om Krumby, för att höja trafiksäkerheten och minska barriäreffekten.

Projektet är slutfört, och vi kommer därför att ta bort den här sidan 21 januari 2019.

Vi har tagit bort den obevakade plankorsningen eftersom den inte anses vara tillräckligt säker, med hänsyn till antalet tåg som går på Trelleborgsbanan.

Vid en lantmäteriförrättning inför stängningen kom vi överens med Malmö stad om att skapa en säker passage med Trelleborgsbanan vid Vångavägen. En ny planskild korsning ska tillgodose behovet av en säker järnvägsövergång för gående och cyklister i rekreationsområdet norr om Krumby (Käglinge rekreationsområde och Skumparpsstråket).