Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Åtgärdsvalsstudie för västra infarten Nyköping

Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för västra infarten i Nyköping. Vi gör studien tillsammans med Nyköpings kommun och Regionförbundet Sörmland och vi beräknar att den ska vara klar våren 2019.

Studien kommer att utgå från utpekade brister i förslag till regional plan 2018–2029.

Barriärer skapar negativa effekter

Nyköping stad växer stadigt och beräknas fortsätta växa med en tillväxt av 700 personer per år. Med tillväxten följer ökat bostadsbyggande med cirka 10 000 nya bostäder till 2030. Samtidigt har staden flera barriärer i den fysiska miljön. Nyköpings- och TGOJ-banan, motorvägen E4, den planerade Ostlänken norr om staden, som angränsar till Skavsta flygplats, tillsammans med naturliga hinder som Nyköpingsån, Östersjön och odlingslandskapet utgör tillsammans barriärer för stadens utbredning.

Effekterna av dessa barriärer gör att trafiken kanaliseras till vissa vägar och korsningar. Det i sin tur skapar brister i tillgänglighet och trafiksäkerheten till de områden där många bostäder planeras att byggas. Det handlar bland annat om de västra stadsdelarna strax utanför centrum och Arnölandet beläget söder om Nyköpings centralort samt till Stockholm Skavsta flygplats.

Bakgrund

Behovet av en åtgärdsvalsstudie för området har pekats ut i den regionala länsplanen för regional transportinfrastruktur för Södermanlands län för åren 2014–2025 samt i förslag till regional plan för åren 2018–2029.