Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20 ny trafikplats Strängnäs

Trafikverket har tidigare tagit fram två förstudier för E20 och väg 55 vid Strängnäs. Just nu pågår arbete med att ta fram en åtgärdsvalsstudie gällande en ny trafikplats. Åtgärdsvalstudien beräknas bli klar under vintern 2017.

Bakgrund

Syftet med de tidigare förstudierna har varit att belysa förutsättningar och problem samt att ge översiktliga förslag på lämpliga lösningar för framtida utbyggnader/ombyggnader. Förstudien för E20 är framtagen för att se hur vi kan förbättra framkomligheten till de centrala delarna av Strängnäs. Syftet med förstudien för väg 55 vid Strängnäs mellan infarten till Härad och trafikplats Knäppinge är att se vilka möjligheter det finns till en mötesfri väg samt framkomlighet till trafikplatsen med hänsyn till Strängnäs kommuns exploateringsplaner.