Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kvällsbild på schaktet för det underjordiska garaget.

Schaktet för det underjordiska garaget. Foto: Daniel Anglered

Byggnation

Här kan du läsa om arbeten som kan påverka dig.


Bygget av det nya dubbelspåret har varit igång sedan hösten 2014 och vi bygger på ett flertal platser längs den 8,5 km långa sträckan.

I år lägger vi in nya växlar och byter ut datorställverket som styr hela signalanläggningen på sträckan. Fortfarande återstår en hel del arbete innan allt är färdigt för tågen. 

Bygget Strängnäs nya resecentrum

Både resecentrum och busshållplatser kommer att vara utrustade med solceller som bidrar med el till byggnaden. En trappa ska byggas i slänten vid södra entrén, vilket gör det möjligt att promenera från vårdcentralen till resecentrum. Under sen höst/vinter 2017 kommer nya resecentrum vara klart.

Bygget av den nya bron vid Södertäljevägen

Hösten 2015 rev vi bron för Södertäljevägen vid resecentrumområdet. Den nya bron och vägen öppnades för trafik i maj 2017. En förskoleklass som följt bygget från start var de första att promenera över bron. Vi har även byggt nya rondeller norr och söder om bron.

Avstängningen av Långbergsgatan

Det nya spåret byggs norr om nuvarande spår vilket innebär att vi har flyttat den tidigare bussgatan provisoriskt för att det ska fungera under hela byggtiden. Våren 2015 stängdes Långbergsgatan av och bussarna kör in via Djäknegatan för att komma till de provisoriska hållplatslägena. Du som kör bil når parkeringen via Vippendalsvägen eller Djäknegatan.

Tunneldrivningen

I slutet av november fick vi genomslag i den nya järnvägstunneln. Nu fortsätter vi arbetet med att borra och installera frost- och vattenskydd. Vi kommer också att utföra mindre sprängningar för att göra klart utrymningstunneln som går mellan den nya och gamla tunneln. Tunneln beräknas vara klar i mitten av 2017 och arbetet med järnvägsspåret genom tunneln kommer att pågå till början av 2018.

Bygget påverkar dig som passerar eller bor i området, men vi arbetar för att det ska påverka så lite som möjligt. I vissa fall lyckas vi minimera påverkan, i andra fall lyckas vi mindre bra eftersom vissa arbeten är svåra att utföra utan störande buller eller vibrationer.

När vi bygger om och bygger nytt påverkas trafik på omkringliggande vägar med omledningar och tillfälliga avstängningar. Flera moment av arbetet kommer att störa dig som bor och arbetar i närheten, bland annat låter våra maskiner, schaktning av massor, sprängningar, krossning av berg, borrljud med mera. Det är viktigt för oss att vårt arbete påverkar dig så lite det går men samtidigt så klarar vi inte av att bygga anläggningen utan påverkan för dig som bor i Strängnäs.

Vi hoppas att det finns en förståelse för de arbeten som vi måste göra. Byggnationerna kommer att ha en stor påverkan på hela Strängnäs men i slutändan kommer resultatet innebära en stor förbättring för alla pendlare i Strängnäs. 2018 ska alla arbeten med dubbelspåret och ett helt nytt resecentrum i Strängnäs vara klart!

Byggtider

Byggarbeten pågår normalt från klockan 06.30 till 22.00 måndag till fredag. Bullrande arbeten ska normalt inte ske innan klockan 07.00 samt efter 22.00 på vardagar eller på helger. Vi informerar närboende om vi behöver arbeta andra tider, exempelvis i samband med planerade banavstängningar.

Läs mer om planerade banavstängningar.