Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Borrning Borrningsarbete

Borrning för tätning av arbetstunnel.

Miljökonsekvenser

Här kan du läsa om miljökonsekvenser för arbetet med utbyggnaden till dubbelspår och om kontroller och mätningar som vi utför i projektet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Större delen av järnvägstunneln anläggs under grundvattennivåerna och vatten kommer delvis att läcka in i tunneln. Grundvattnet behöver ledas bort för att tunneln ska kunna fungera, så att det exempelvis inte bildas is i tunneln. Det kan också bli aktuellt att infiltrera vatten för att upprätthålla grundvattennivåerna. Trafikverket har sammanställt en miljökonsekvensbeskrivning för tunneln. Den finns att läsa under rubriken Dokument.

För att få genomföra vattenverksamheten har Trafikverket ansökt och fått tillstånd av Mark - och miljödomstolen.

Kontroll och mätningar

Ett kontrollprogram har upprättas för byggskedet av tunneln för att följa påverkan och bevaka om några eventuella skador sker på omgivningen. Kontrollprogrammet innehåller mätningar av grundvattennivåer, sättningar, energibrunnar, uttag av vatten, inläckage till tunneln och vattenkvalitet i grundvattnet vid Kvittens avfallsanläggning. För att kontrollera eventuella sättningar har Trafikverket monterat ståldubbar på ett representativturval av fastigheter ovanför tunneln samt mätpunkter på Ingvarsvägen. Avvägning har skett före byggstart och pågår nu regelbundet under byggskedet samt efter avslutat arbete. Mätningarna kommer att fortsätta efter arbetet.