Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Moment vid tunneldrivningen

En tunnel drivs framåt i cykler. En cykel börjar med injektering och avslutas med förstärkning. Efter det börjar arbetet om med injektering igen.

Injektering

För att undvika vattenläckage tätar vi bergets naturliga sprickor. Det kallas injektering.

I en krans runt tunneln borras ca 20 meter långa hål snett framåt i berget. En cementblandning pressas under högt tryck in i borrhålen och vidare ut i sprickorna. Cementen härdar och på det här viset tätas berget runt den blivande tunneln.

Borrning

I nästa steg borrar vi själva spränghålen. Med hjälp av en datoriserad borrigg får borrhålen exakt rätt position och längd.

Laddning

Vi laddar hålen med sprängmedel och pumpar in huvudladdningen i borrhålen med hjälp av ett laddningsfordon. Sprängmedlet består av flera komponenter som vi blandar i samband med laddningen. Först då blir sprängmedlet explosivt.

Laddningarna kopplas samman enligt ett särskilt schema för att detonera i rätt ordning. Med den här styrda sprängningen är det möjligt att spränga försiktigt och skonsamt mot det omgivande berget.

Sprängning

I och med att vi bygger tunneln i centrala Strängnäs tar vi extra stor hänsyn till omgivningen. Salvorna är relativt små.

Utlastning

Stora mängder berg ska schaktas ut för att bereda plats för det nya spåret. Vi transporterar de utsprängda bergmassorna till krossning. Massorna kommer sedan till nytta i på andra ställen av dubbelspårsutbyggnaden.

Skrotning

Vid skrotningen knackar vi bort allt löst berg från tunneltak och väggar. Med hjälp av en hydraulisk hammare gör vi först en mekanisk skrotning. Slutligen gör vi dessutom skrotning för hand.

Förstärkning

Vi förstärker berget genom att borra och gjuta fast så kallade bergbultar. Behovet av bergförstärkning varierar längs sträckan och beror på bergets kvalitet. Slutligen sprutar vi tunnelns väggar och tak med betong.

Genom att upprepa de här momenten driver vi varje tunnelfront sakta men säkert framåt.