Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över dubbelspårsutbyggnaden

Karta över dubbelspårsutbyggnaden

Om projektet

Utbyggnaden till dubbelspår mellan Strängnäs och Härad är den sista åtgärden i ”kraftsamling Mälardalen” som gjorts för att öka kapaciteten på Svealandsbanan. Syftet med utbyggnaden är att öka kapaciteten och punktligheten för tågtrafiken.

Åtgärderna kommer att öka möjligheten för tågoperatörerna att köra tätare turer i rusningstrafik med bättre punktlighet på Svealandsbanan. Kollektivtrafikmyndigheterna i regionen kommer att anskaffa nya tåg och sammantaget ska alla åtgärder leda till bättre pendlingsmöjligheter på sträckan Eskilstuna – Stockholm.

Projektet Strängnäs – Härad består av tre delprojekt:

Dubbelspårsutbyggnad mellan Ulvhäll och Härad

Sträckan som är 8,5 km lång byggs ut till dubbelspår. På sträckan bygger vi nio broar och en tre kilometer lång bergtunnel parallellt med det befintliga spåret. För att inte göra intrång på kyrkogården i Strängnäs eller ytterligare intrång i Långberget byter dubbelspårsutbyggnaden sida två gånger vilket innebär att vi tvingas till tågstopp för att klara av byggnationen

Nytt resecentrum i Strängnäs

Utbyggnaden av det nya spåret på norra sidan innebär att den befintliga stationen rivs. Trafikverket ersätter kommunen med ett nytt resecentrum som placeras över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen. Strängnäs kommun delfinansierar resecentrum vilket har gjort det möjligt att bygga ett underjordiskt garage med direkt access till väntutrymmen. Strängnäs nya resecentrumområde ska utformas för att så långt som möjligt bli ett positivt inslag i stadsmiljön och möjliggöra byten mellan trafikslag på ett smidigt sätt.

Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder

I första hand bygger projektet spårnära bullerskyddsskärmar men på några sträckor är det inte tillräckligt för att klara de riktvärden som riksdagen fastställt. Fastigheter som är berörda av buller från järnvägstrafiken enligt bullerutredningen i den lagakraftvunna järnvägsplanen inventeras i syfte att ta fram åtgärdsförslag. Alla fastighetsägare som är berättigade till åtgärder har möjlighet att tacka ja till de åtgärder som tagits fram. Det handlar om fönsteråtgärder och fasadåtgärder. I vissa fall erbjuder vi även en skyddad uteplats om fastigheten inte har en uteplats bakom en skyddad fasad.

Alla insatser syftar till att förbättra för dig som boende i Strängnäs och för alla resenärer på resa till mellan Eskilstuna och Stockholm.

Tidslinje för projekt dubbelspår Strängnäs-Härad

Läs om arbeten som kan påverka dig

För dig som bor eller verkar i området kommer sprängningar av ny tunnel, arbeten med schakt kring resecentrum samt med bron på Södertäljevägen och vid Mariefredsvägen att vara det som kan påverka dig mest. I projektet jobbar vi tillsammans med våra entreprenörer för att påverkan för dig som resenär eller närboende ska bli så liten som möjligt.

Under rubriken Byggnation har vi samlat information om vårt arbete, bland annat om byggtider och sprängningsarbeten.


Tidslinje