Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Strängnäs nya resecentrum

Trafikverket har ersatt kommunen med ett nytt resecentrum som invigdes den 10 december 2017. Strängnäs nya resecentrum har placerats över spåret med rulltrappor och hissar ner till mittplattformen och byggts med god tillgänglighet för funktionsnedsatta.

Se illustrationer av stationsområdet nedan

Illustrationerna är gjorda av ETTELVA Arkitekter.

Strängnäs resecentrums södra entré, dubbelspåret och busstorget

Strängnäs resecentrums södra entré

Strängnäs nya resecentrum har fått en vacker glasfasad

Byggnaden har fått en vacker glasfasad med ett arkitektoniskt mönster av stående pelare i en rödaktig nyans. Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om den färgnyansen på glasfasaden.

Bilden nedan är framtagen av ETTELVA Arkitekter för Trafikverket och är en arbetsmodell för projektet.

God tillgänglighet för funktionsnedsatta

Strängnäs resecentrum har byggts med god tillgänglighet för funktionsnedsatta. Byggnaden är ritad efter Boverkets byggregler och även TSD som är EU-regler specifikt för resecentrum.

Här kan du läsa några exempel på hur vi anpassat bygget:

 • Hindersfri gångväg med hiss och rulltrappor som komplement till trappor.
 • Golven av kalkstensplattor är halksäkra och försedda med taktila (upphöjda) ledstråk så att synsvaga får lättare att hitta. Med taktila ledstråk menas att golvet får upphöja markeringar.
 • De taktila ledstråken fortsätter utomhus på busstorget och perrongen.
 • Stolar och soffor är utformade för att sitta bekvämt på, och lätta att komma upp ifrån.
 • Toalett för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan.
 • Genomskinliga hinder markeras.
 • Skjutdörrar med sensorstyrd öppningsautomatik till entréerna.
 • Skyltar med punktskrift finns på ledstänger, vid RWC för dig som annvänder rullstol och vid hissar.
 • En taktil översiktskarta och en kommunikator som anger tågtider är placerade i en informationsknutpunkt i den övre vänthallen.
 • Särskild parkering finns i garaget under busstorget med fem platser nära hiss till entrén.
 • Belysning, skyltning och talad information är anpassad för funktionsnedsatta.
 • Utanför den norra entrén finns en mötesplats för färdtjänst och taxi.

Fler bilder från ETTELVA Arkitekters arbetsmodell

På några av bilderna syns de taktila ledstråken i golven, alltså de upphöja markeringarna.

Här visas taktila ledstråk vid rulltrappan:

 

Taktila (upphöjda) ledstråk längst till höger.

Taktila (upphöjda) ledstråk till hissen.

Planeringen av resecentrum

Strängnäs nya resecentrumområde har utformats för att så långt som möjligt bli ett positivt inslag i stadsmiljön och möjliggöra byten mellan trafikslag på ett smidigt sätt.

Ombyggnaden av området kring resecentrum kommer att förbättra tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. De närliggande hållplatserna underlättar för resenärer att byta till buss.

Tillsammans med Trafikverket är Strängnäs kommun delfinansiärer till resecentrum.

Bygget av garaget

Arbetet med schaktet för det underjordiska garaget startade hösten 2015 och kommer att öppnas under 2018.

Läs mer om Strängnäs nya resecentrum på kommunens webbplats.