Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer tittar på ritningar ute.

Väg 56, Katrineholm−Bie

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter planerar vi att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke.

Arbetet med att ta fram en vägplan för väg 56 mellan Katrineholm och Bie påbörjades under våren 2015.

Väg 56 med i nationella planen

Trafikverkets presenterade förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen den 31 augusti 2017 och där finns väg 56 Katrineholm-Bie med. Regeringen fattar beslut om nationella planen våren 2018.
Det innebär att projektet föreslås en möjlig byggstart någon gång under perioden 2021-2023.

Vägplanen skickad till fastställeseprövning

Under juni 2018 skickades vägplanen till Trafikverkets enhet för juridik och planprövning för den så kallade fastställelseprövningen. Berörda fastighetsägare informeras om fastställelsebeslutet, och det är det här beslutet som kan överklagas till regeringen.

En fastställd plan ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk som behövs för att bygga och förbättra vägar som leder till att framkomligheten ökar och trafiksäkerheten höjs.