Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Personer tittar på ritningar ute.

Väg 56, Katrineholm−Bie

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter planerar vi att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Bie till 2+1 väg med mitträcke.

Arbetet med att ta fram en vägplan för väg 56 mellan Katrineholm och Bie påbörjades under våren 2015.

Väg 56 med i nationella planen

Trafikverkets presenterade förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen den 31 augusti 2017 och där finns väg 56 Katrineholm-Bie med. Regeringen fattar beslut om nationella planen våren 2018.
Det innebär att projektet föreslås en möjlig byggstart någon gång under perioden 2021-2023.

Vägplanen har varit utställd för granskning

Vägplanen har varit utställd för granskning. Nu sammanställer vi ett granskningsutlåtande där alla inkomna synpunkter under granskningen kommenteras, för att sedan göra vägplanen färdig för fastställelseprövning. Vägplanen finns att läsa här på webben (länk).

För att få ett helhetsperspektiv och en så kostnadseffektiv planering som möjligt drivs projektet drivs ihop med sträckan Här kan du läsa mer om vad som händer på sträckan mellan Bie–Alberga (Stora Sundby). (öppnas i nytt fönster)