Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 953, Eskilstuna−Sundbyholm, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Eskilstuna och Sundbyholm (Mälarvägen).

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter på sträckan. Gång- och cykelvägen kommer till största delen att vara separerad från väg 953 men kommer vid några ställen att ligga nära vägen, men då avskild med räcken. Sträckan är cirka 8 kilometer lång och kommer att gå längs den nordvästra sidan av vägen.

Vägplanen har vunnit laga kraft vilket betyder att Trafikverket har rätt att ta mark i anspråk enligt fastställd vägplan. Vi upphandlade en entreprenör för arbetet vid årsskiftet 2017/2018.  Vi började bygga i slutet av februari 2018 och planerar att öppna för trafik i slutet av december.