Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 953, Eskilstuna−Sundbyholm, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Eskilstuna och Sundbyholm (Mälarvägen).

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter på sträckan. Gång- och cykelvägen kommer till största delen att vara separerad från väg 953 men kommer vid några ställen att ligga nära vägen, men då avskild med räcken. Sträckan är cirka 8 kilometer lång och kommer att gå längs den nordvästra sidan av vägen.

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft vilket betyder att Trafikverket har nu rätt att ta mark i anspråk enligt fastställd vägplan. En entrepernör för arbetet har upphandlats vid årsskiftet 2017/2018.  Vi beräknar att börjar bygga i slutet av februari 2018 och öppna för trafik under slutet av året.